“Skyd en bog” seminar: slides og links

UK summary: links and slides from a talk in Danish on social media, youth and storytelling, that I gave this week.

Onsdag og torsdag denne uge var jeg en af foredragsholderne på et spændende lille seminar afholdt af firmaet Lommefilm.dk, der producerer mobilfilmskonkurrencer for børn og unge i offentligt regi.  Jeg talte om digitale sociale medier, storytelling og de unge brugere for en god gruppe af tilhørere, bestående primært af bibliotekarer og skolelærere.

Her er mine slides fra torsdagens oplæg: Lommefilmsslides (lidt ændret fra onsdag, men stort set det samme)

Og her er links til de  af mine artikler, jeg lister på den sidste slide:
Telling and Sharing? Understanding mobile stories and the future of narrative (om bl.a. Getmoving.dk)
Digital formidling til børn i det sociale nets tidsalder” in Digital kulturformidling – børn og forskere har ordet. Kulturarvsstyrelsen, March 2007. ISBN 987-87-91298-29-5. Publikationen kan downloades her.
Mobity-survey (om danske unges sociale netværkssitebrug) kan downloades fra http://www,mobity.dk
Designværkstedet bor på http://design.emu.dk (her skulle min artikel om statusupdates på Facebook blive uploadet marts-april 2010)