Dansk forskning i/om Facebook (publikationer)

I forbindelse med flere forskellige projekter, jeg har gang i, har jeg kigget på hvad der egentligt er publiceret om Facebook og Facebook brug i en dansk kontekst (artikler og rapporter, dog ikke specialer o.lign endnu). Det er ikke meget endnu, men der kommer hele tiden nyt til. Jeg tænkte, det kunne være fint at have en samlet oversigt her, som jeg kan dele med andre, og hvor andre måske kan føje artikler mv. til, jeg ikke kender.

Forskning i Facebook og Facebook i Danmark af nordiske forskere – version 1 2013

Brandt, E.Z. (2012). Børn og unges kommunikation i det sociale system, Facebook – en systemteoretisk tilgang. I H. Stouby (red), Sociale Netværkssider som tekst og kontekst, Systime, s.13-70.

Hansen, Nils Gunder (2012). Truslen fra de gamle kæresteer: Om Facebook som socialt rum og livshistorisk perspektiv. I C. Kroløkke, K. Hvidtfeldt Madsen, R. Marselis (red), Alle tiders køn – køn til alle tider: Køn og kulturelle praksisser i hverdagsliv og medier, Odense: Syddansk Universitet

Jensen, J.L. (2009). Fra onlinefællesskaber til onlinenetværk. Facebook som augmentering af den sociale virkelighed. Mediekultur 47, pp. 86-99. http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1369

Klastrup, L. (2010). Sociale fortællinger – statusopdateringers funktion på sociale netværkssites. Designværkstedet,5, 10. http://design.emu.dk/artikler/1018-socialefortaellinger.htm

Klastrup L. (2011). Offentlighed for en dag? Facebook-grupper og de nye ”massebrugere””. I  Journalistica: Tidskrift för Forskning i Journalistik, 1. http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/journalistica/article/view/5452.

Petersen, A. og Brandt, E. (2012). Facebook – nutidens digitale og sociale poesibog. I Pædagogisk Extract 1, s. 26-29. http://viewer.zmags.com/publication/f0bcd839

Schiøtz, N. C. og Schmidt S.B. (2010). Digitale Forbindelse og nye fornemmelser. Dansk Sociologi  21 (3), p. 10-26. http://rauli.cbs.dk/index.php/dansksociologi/article/view/3358

Sørensen, A.S. (2012). Facebook – selvfremstilling, small talk og social regulering.  Mediekultur 52, p. 132-152. http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/5640

Tække, J. (2010a). Facebook – et netværk i fællesskabet. MedieKultur 49, p. 123-136. http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/2579

Tække, J. (2010b). Social konstruktion af personlig identitet på Facebook. Paper præsenteret ved SMIDs årskonference 2010. https://pure.au.dk/portal/files/22799401/SMID_2010_Jesper_T_kke.pdf

Valtysson, B.(2012). Facebook as a Digital Public Sphere: Processes of Colonization and Emancipation. I tripleC 10(1), p. 77-91. http://www.triple-c.at/index.php/tripleC/article/view/312

Sociale medier generelt (inkl ref til Facebook)
Hoff, J. og Klastrup, L. (2011). “Unge, Sociale Medier og Politik.” I Demokrati for Fremtiden – Valgretskommisionens betænkning om unges demokratiske engagement. Valgretskommisionen, December 2011. http://duf.dk/uploads/tx_templavoila/PUB_2011-12-01_Valgretskommissionen_-_i_-_unge_sociale_medier_og_politik_02.pdf.

Hoff, J., Linaa Jensen, J., Klastrup, L., Schwartz, S., Brügger, N. (2013). Internettet og folketingsvalget 2011. København, Danske Medier. http://danskemedier.dk/wp-content/uploads/2013/02/rapport_small.pdf

Nielsen, H.J. (2011). Hey! Hva’ så? 🙂 Fatisk funktion i sociale mediers kommunikation – med særligt henblik på bibliotekerne. In Nielsen, H.J., H. Høyrup, & H.D. Christensen (eds.): Nye vidensmedier. Kultur, læring,
kommunikation
. Kbh.: Samfundslitteratur

Larsen, M.C.(2012) “Børn, unge og sociale netværkssider – Hvad ved vi? I H. Stouby (red), Sociale Netværkssider som tekst og kontekst, Systime, s.13-70.

Larsen, M.C. (2009). Sociale netværkssider og digital ungdomskultur: Når unge praktiserer venskab på nettet. Mediekultur, 47, s. 45-65.

Lomborg, Stine. (2011). Social media as communicative genres. Mediekultur.51: pp. 55-71. http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/4012

Sørensen, A.S. (2009). Social media and personal blogging: Textures, routes and patterns. MedieKultur,
25(47), 66-78. http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1698