Academic literature and research on trolls and trolling (subversive online users)

[updated February 2014]
Several students have been looking for academic literature and research on trolling and “trolls”: people that appear on fora, comment threads, mailing lists and other venues of discussion online, typically with the intent of disrupting and displacing the discussion, annoying posters, insulting other commentators etc. I did a short search for literature, but did not find much, but luckily my Facebook Network came to my aid. So, based on my own search and with the contributions of Lars Konzack, Tama Leaver, Christina Neumayer, Stine Gotved, Anette Agerdal-Hjermind and Wikipidia, here goes a small list on academic research on trolls and related phenomena, listed by year of publication.

Kiesler, S, Siegel, J. and McGuire, T.W.(1984). “Social psychological aspects of computer-mediated communication”. American Psychologist 39 (10): 1123–1134.http://www.experimentala.ro/0doc/EXPERIMENTALA/PREZENTARI%20MECANISME%20REGLATORII/CONSTANTIN%20SI%20TREFAS.pdf

Tepper, Michele (1997). “Usenet Communities and the Cultural Politics of Information” in Porter, David (ed). Internet culture. NY, Routledge.

Donath, Judith S. (1999). “Identity and deception in the virtual community”. In Smith, Marc A.; Kollock, Peter (eds.). Communities in Cyberspace , Routledge.

Bond, Robert (1999). “Links, Frames, Meta-tags and Trolls”. International Review of Law, Computers & Technology 13. pp. 317–323. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13600869954991#.UX-jLLnU_IU

Baker, P. (2001) “Moral panic and alternative identity construction in Usenet.” Journal of
Computer-Mediated Communication
7(1). http://jcmc.indiana.edu/vol7/issue1/baker.html

Herring. Susan et al. (2002): “Searching for Safety Online: Managing ‘Trolling’ in a Feminist Forum”. I: The Information Society 18. Oxford: Taylor & Francis, s. 371–84. http://www-bcf.usc.edu/~fulk/620overview_files/Herring.pdf

Shin, J. (2008) “Morality and Internet Behavior: A study of the Internet Troll and its relation with morality on the Internet”. In K. McFerrin et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2008 (pp. 2834-2840). Chesapeake, VA: AACE.

Shachaf, Pnina et al. (2010): “Beyond vandalism: Wikipedia trolls”. I: Journal of Information Science 2010, 36. Los Angeles: SAGE Publ., s. 357-70. http://jis.sagepub.com/content/36/3/357.full.pdf+html

Bergstrom, K. (2010). “Don’t feed the troll”: Shutting down debate about community expectations on Reddit.com. First Monday, 16 (8). http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/3498

Hardaker, C. (2010) “Trolling in asynchronous computer-mediated communication: From user discussions to academic definitions”. Journal of Politeness Research. Language, Behaviour, Culture. 6 (2), 215–242. http://clok.uclan.ac.uk/4980/2/Hardaker,%20C.%202010.%20Trolling%20in%20ACMC.pdf

Phillips, W. (2011a). Meet the trolls. Index on Censorship, 40(2), 68–76.

Phillips, W. (2011b). LOLing at tragedy: Facebook trolls, memorial pages and resistance to grief online. First Monday, 16(12). http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/3168/3115

Knuttila, L. (2011). User unknown: 4chan, anonymity and contingency. First Monday, 16(10). http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/3665/3055

Binns, A. (2012). “Don’t Feed the Trolls! Managing Troublemakers in Magazine’s Online Communities”. Journalism Practice, 6(4), 547–562. http://www.cardiff.ac.uk/jomec/resources/mtm2011/Binns_Amy.pdf

Bishop, J. (2012). “THe Psychology of Trolling and Lurking. The Role of Defriending and Gamification for Increasing Participation in Online Communities Using Seductive Narratives. In: H. Li (Ed.) Virtual Community Participation and Motivation: Cross-Disciplinary Theories. IGI Global, pp. 160-176. http://www.scribd.com/doc/100147679/The-Psychology-of-Trolling-and-Lurking-The-Role-of-Defriending-and-Gamification-for-Increasing-Participation-in-Online-Communities-Using-Seductive-Na

Coleman, E. Gabriella (2012): “Phreaks, Hackers, and Trolls: The Politics of Transgression and spectacle”. Mandiberg, M. (ed.)The Social Media Reader. New York: New York University Press, P. 99-119. http://gabriellacoleman.org/wp-content/uploads/2012/08/Coleman-Phreaks-Hackers-Trolls.pdf

Phillips, W. (2012). “The House That Fox Built: Anonymous, Spectacle, and Cycles of Amplification”. Television & New Media.

McCosker, A. (2013). “Trolling as provocation: YouTube’s Agnostic Publics”. Convergence, 19(4).

Bishop, J. (2013). Examining the Concepts, Issues, and Implications of Internet Trolling. IGI Global.
Edited volume with several contributions linking more or less directly to trolling.

Millner, Ryan M. (2013). Pop Polyvocality: Internet Memes, Public Participation, and the Occupy Wall Street Movement’, International Journal of Communication 7, pp. 2357–2390. http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/1949.

Other sources
http://en.wikipedia.org/wiki/Troll_(Internet)

A special issue of the Australian Journal Fibreculture on trolls “trolls and the negative Space of the internet” was published december 2013. Many interesting articles. (http://twentytwo.fibreculturejournal.org)

Poole, C. (2010, February). Christopher “moot” Poole: The case for anonymity online. TED Talks. Retrieved from http://www.ted.com/talks/christopher_m00t_poole_the_case_for_anonymity_online.html

DK:
Christesen, A. og Maul, P.(2013). Internettets brøleaber og undercoveragenter. K-Forum, April 9th, 2013.
http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/trolling-scambaiters-og-dit-modtraek

Dansk forskning i/om Facebook (publikationer)

I forbindelse med flere forskellige projekter, jeg har gang i, har jeg kigget på hvad der egentligt er publiceret om Facebook og Facebook brug i en dansk kontekst (artikler og rapporter, dog ikke specialer o.lign endnu). Det er ikke meget endnu, men der kommer hele tiden nyt til. Jeg tænkte, det kunne være fint at have en samlet oversigt her, som jeg kan dele med andre, og hvor andre måske kan føje artikler mv. til, jeg ikke kender.

Forskning i Facebook og Facebook i Danmark af nordiske forskere – version 1 2013

Brandt, E.Z. (2012). Børn og unges kommunikation i det sociale system, Facebook – en systemteoretisk tilgang. I H. Stouby (red), Sociale Netværkssider som tekst og kontekst, Systime, s.13-70.

Hansen, Nils Gunder (2012). Truslen fra de gamle kæresteer: Om Facebook som socialt rum og livshistorisk perspektiv. I C. Kroløkke, K. Hvidtfeldt Madsen, R. Marselis (red), Alle tiders køn – køn til alle tider: Køn og kulturelle praksisser i hverdagsliv og medier, Odense: Syddansk Universitet

Jensen, J.L. (2009). Fra onlinefællesskaber til onlinenetværk. Facebook som augmentering af den sociale virkelighed. Mediekultur 47, pp. 86-99. http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1369

Klastrup, L. (2010). Sociale fortællinger – statusopdateringers funktion på sociale netværkssites. Designværkstedet,5, 10. http://design.emu.dk/artikler/1018-socialefortaellinger.htm

Klastrup L. (2011). Offentlighed for en dag? Facebook-grupper og de nye ”massebrugere””. I  Journalistica: Tidskrift för Forskning i Journalistik, 1. http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/journalistica/article/view/5452.

Petersen, A. og Brandt, E. (2012). Facebook – nutidens digitale og sociale poesibog. I Pædagogisk Extract 1, s. 26-29. http://viewer.zmags.com/publication/f0bcd839

Schiøtz, N. C. og Schmidt S.B. (2010). Digitale Forbindelse og nye fornemmelser. Dansk Sociologi  21 (3), p. 10-26. http://rauli.cbs.dk/index.php/dansksociologi/article/view/3358

Sørensen, A.S. (2012). Facebook – selvfremstilling, small talk og social regulering.  Mediekultur 52, p. 132-152. http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/5640

Tække, J. (2010a). Facebook – et netværk i fællesskabet. MedieKultur 49, p. 123-136. http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/2579

Tække, J. (2010b). Social konstruktion af personlig identitet på Facebook. Paper præsenteret ved SMIDs årskonference 2010. https://pure.au.dk/portal/files/22799401/SMID_2010_Jesper_T_kke.pdf

Valtysson, B.(2012). Facebook as a Digital Public Sphere: Processes of Colonization and Emancipation. I tripleC 10(1), p. 77-91. http://www.triple-c.at/index.php/tripleC/article/view/312

Sociale medier generelt (inkl ref til Facebook)
Hoff, J. og Klastrup, L. (2011). “Unge, Sociale Medier og Politik.” I Demokrati for Fremtiden – Valgretskommisionens betænkning om unges demokratiske engagement. Valgretskommisionen, December 2011. http://duf.dk/uploads/tx_templavoila/PUB_2011-12-01_Valgretskommissionen_-_i_-_unge_sociale_medier_og_politik_02.pdf.

Hoff, J., Linaa Jensen, J., Klastrup, L., Schwartz, S., Brügger, N. (2013). Internettet og folketingsvalget 2011. København, Danske Medier. http://danskemedier.dk/wp-content/uploads/2013/02/rapport_small.pdf

Nielsen, H.J. (2011). Hey! Hva’ så? :-) Fatisk funktion i sociale mediers kommunikation – med særligt henblik på bibliotekerne. In Nielsen, H.J., H. Høyrup, & H.D. Christensen (eds.): Nye vidensmedier. Kultur, læring,
kommunikation
. Kbh.: Samfundslitteratur

Larsen, M.C.(2012) “Børn, unge og sociale netværkssider – Hvad ved vi? I H. Stouby (red), Sociale Netværkssider som tekst og kontekst, Systime, s.13-70.

Larsen, M.C. (2009). Sociale netværkssider og digital ungdomskultur: Når unge praktiserer venskab på nettet. Mediekultur, 47, s. 45-65.

Lomborg, Stine. (2011). Social media as communicative genres. Mediekultur.51: pp. 55-71. http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/4012

Sørensen, A.S. (2009). Social media and personal blogging: Textures, routes and patterns. MedieKultur,
25(47), 66-78. http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1698

Back@work and an updated publication list

November is drawing to a close, and I have formally now been back at work (at the IT University of Copenhagen) for almost a month. I have been teaching and also preparing next terms class (in Digital Media Culture), so research-wise not a lot is happening right now. But last year, at least, I did manage to get a few publications out.  Go see my now fully updated list of publications! And in 2013, I’m pleased to announce that my first monograph, in Danish, titled Sociale Netværksmedier (working title), will be published by Danish publishing company Samfundslitteratur.

Maternity leave until November 2012

This blog has been quiet for a long time.  Most of my postings these days take place on Facebook and Twitter, alas. Or rather, I should write, used to take place.  Posting more or less stopped in August 2011 when I went on maternity leave. In late September 2011, I gave birth to my son Tim, and since then postings have been even more infrequent. Life with a baby is wonderful, but also demanding, so I dont have much time to spend in front of the computer!  I’m staying at home taking care of him and introducing him to daycare until November 2012, when I will return to work, and then also, perhaps, to life online…

Classical Music Culture and Users on YouTube

Yesterday, at the Internet Research 11 conference, I presented the first findings from a small pet project of mine: the study of classical music culture and classical music fans on YouTube.  In the study, I have so far looked at which kind of classical music videos you can find on YouTube and I have carried a analysis of the +5000 comments on two videos with two different sopranos (Maria Callas and Anna Netrebko) singing the aria “Casta Diva” from Bellini’s opera Norma.

Findings so far:
General insight: classical music user also exhibit fan behaviour (not surprising, but surprisingly few people have written academic articles about them as fans until now). Their  “fan” behaviour might not be that different (?!) from other music fans, but it is still interesting to reflect on how in particular classical music use practices and appraisal norms are reframed and changed by a particular social media format. In my further work, I would like to look in more detail at at the way the hardcore fans or “connoisseurs” frame themselves as music authorities in the ongoing discussions of what is “good singing” or not.

The comment analysis:
- only 0.1 % of the viewers of the Maria Callas video have posted comments
- 84 people have commented on both videos
- you can find very knowledgeable “opera fans” amongst the commenters, discussing technical aspects of singing and the singers, using also other YouTube videos as reference framework
… but most commenters appear to be avid fans of either of the two singers (Callas & Netrebko), posting either a one or two comments of praise or engaging in long hateful flamewars against each other, using very strong language
- around 10 people have each posted more than 100 comments in sum on the two videos

Slides from my presentation (with more detailed info) is available here (for a short while, as I plan to turn this research into a journal article).

←Older